Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu Episode 1

Delusion 1


ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。

This is Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu Episode 1 and is part of the A Destructive God Sits Next to Me series. If you enjoyed Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu Episode 1 please share it with friends!
Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu.,